Referencje » Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze

Infrastruktura komunalna:
 • przebudowa magistrali wodociągowej w m. Słubice,
 • uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Łukasińskiego w Szczecinie,
 • odwodnienie ronda w Skwierzynie,
 • przebudowa wodociągu w drodze krajowej nr 29 Słubice ? Krosno Odrzańskie,
 • przebudowa skrzyżowania ulic. Mieszka I, Piastów, Dąbrowskiego w Szczecinie.

Obiekty i urządzenia gospodarki wodno-ściekowej:
 • stacja odwadniania osadów na terenie Elektrowni Dolna Odra,
 • pompownia dla instalacji zraszania kompleksu sportowego przy ul. Nehringa w Szczecinie,
 • odwodnienie drenażem systematycznym terenu budownictwa jednorodzinnego w Dobrej Szczecińskiej,
 • odwodnienie estakady E-24 w ciągu drogi A-6,
 • stacja wodociągowa w m. Komarowo k/ Goleniowa,
 • stacja uzdatniania wody w m. Dębostrów k/Polic,
 • odwodnienie Nabrzeża Katowickiego w Porcie Szczecin,
 • odwodnienie terenu "Naftobazy" w Trzebieży.

Komunalne, osiedlowe, wiejskie oczyszczalnie ścieków:
 • oczyszczalnia ścieków dla strefy przemysłowej w m. Bogumiłów k/Bełchatowa,
 • oczyszczalnia ścieków dla Ośrodka Doradztwa Rolniczego w m. Barzkowice,
 • modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach,
 • oczyszczalnia ścieków w m. Krzywcza k/Przemyśla,
 • oczyszczalnia ścieków w m. Krzeczowice k/Przemyśla,
 • oczyszczalnia ścieków dla poligonu wojskowego w Wicku Morskim,
 • oczyszczalnia ścieków dla północnych miejscowości gminy Police w Policach,
 • oczyszczalnia ścieków w m. Redlica dla gminy Dobra Szczecińska,
 • miejska oczyszczalnia ścieków w m. Stepnica.

Obiekty podczyszczania ścieków opadowych i przemysłowych:
 • kanalizacja deszczowa z zespołem obiektów do oczyszczania ścieków opadowych obejścia drogowego m. Kobylanka, Morzyczyn i Zieleniewo
 • kanalizacja deszczowa z zespołem obiektów do oczyszczania ścieków opadowych drogi krajowej Wałcz-Piła w m. Witankowo,
 • zespół obiektów do podczyszczania ścieków opadowych dla drogi A-10,
 • zespół obiektów do podczyszczania ścieków opadowych dla drogi A-6 na odcinku Węzeł Gryfino-Węzeł Kijewo,
 • odwodnienie i podczyszczanie ścieków z placu złomowiska przy ul. Płockiej w Szczecinie.

Budownictwo jednorodzinne:
 • budowa uzbrojenia terenu domów jednorodzinnych w dzielnicy Warszewo w Szczecinie
 • budowa uzbrojenia terenu pod budowę domów jednorodzinnych przy ul. Chorzowskiej w Szczecinie,
 • przydomowa oczyszczalnia ścieków w Nowym Warpnie,
 • przyłącza wod-kan dla domu jednorodzinnego przy ul. Żniwnej w Szczecinie.

Wewnętrzne instalacje sanitarne i przemysłowe:
 • sieci i instalacje wod-kan dla hali targowej w Słupsku
 • sieci i instalacje wod-kan dla hali sportowej w Stargardzie Szczecińskim,
 • sieci i instalacje wod-kan dla stacji paliw przy ul. Szosa Stargardzka w Szczecinie,
 • sieci i instalacje wod-kan dla Zakładu Przetwórstwa Dziczyzny w Kostrzyniu,
 • sieci i instalacje wod-kan dla piekarni "ASPROD" w Kliniskach k/Szczecina,
 • sieci i instalacje wod-kan dla magazynu lakierów w m. Osina k/Nowogardu.

Inne obiekty:
 • fontanna na Jasnych Błoniach przy gmachu Urzędu Miasta Szczecina,
 • fontanna na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie,
 • fontanna na Stawie Brodowskim w Szczecinie,
 • aleja fontann przy al. Jedności Narodowej w Szczecinie
 • zespół fontann na osiedlu mieszkaniowym w Warzymicach k/Szczecina
 • nawadnianie i odwadnianie kompleksu boisk sportowych przy ul. Nehringa w Szczecinie,
 • nawadnianie i odwadnianie kompleksu boisk sportowych w Kwidzyniu,
 • zbiornik retencyjny z oczyszczalnią ścieków deszczowych dla strefy przemysłowej w m. Bogumiłów k/Bełchatowa.