Referencje » Koncepcje programowo przestrzenne

Koncepcje programowo przestrzenne

  • Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki ściekowej dla Związku Gmin Ziemi Kujawskiej,
  • Koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Kowal,
  • koncepcja budowy oczyszczalni ścieków z systemem kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Piasek gm. Cedynia,
  • koncepcja modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie szpitala w Szczecinie-Zdunowie.