Oferta » Usługi związane z procesem inwestycyjnym

Usługi związane z procesem inwestycyjnym

  • opinie techniczne i ekspertyzy,
  • weryfikacja dokumentacji projektowej,
  • operaty wodno prawne,
  • kosztorysy inwestorskie,
  • specyfikacje techniczne,
  • nadzory budowlane,
  • informacje planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).